logo

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 08 januari 2020

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden", "Voorwaarden") zijn van toepassing op uw relatie met de website https://www.nlmbookcafe.com/ (de "Service") die wordt beheerd door The New Life Mission ("wij", "wij", of "onze").

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Dienst gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, dan mag u de Dienst niet gebruiken.

Rekeningen

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde correcte, volledige en actuele informatie verstrekken. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.

U bent verantwoordelijk voor het beschermen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of handelingen onder uw wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij onze Service of bij een service van een derde partij hoort.

U stemt ermee in uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van uw account.

Koppelingen naar andere websites

Onze dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door The New Life Mission.

The New Life Mission heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat The New Life Mission niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die u bezoekt.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Korea, Republiek van, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten.

Het niet afdwingen van enig recht of bepaling van deze Voorwaarden door ons zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk hebben met betrekking tot de Service.

Veranderingen

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, proberen we ten minste 30 dagen van tevoren aan te kondigen dat de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een wezenlijke wijziging is, wordt uitsluitend naar ons eigen goeddunken bepaald.

Door toegang te blijven zoeken tot of gebruik te blijven maken van onze service nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, verzoeken wij u het gebruik van de service te staken.

Neem contact met ons op

Als je vragen hebt over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op.